เสถียรธรรมสถาน ถนนวัชรพล หอประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า

ลูกค้าใช้บริการจากHOMECLEANแล้ว ได้ร่วมทำบุญความสะอาดกระจกหอประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่เสถียรธรรมสถาน เพื่อความเป็นศิริมงคลกับชีวิตตลอดไป

Visitors: 55,674