เกี่ยวกับเรา

HOMECLEAN บ้านสะอาด


โดยคุณพิชิต  พีรพัฒน์ดิษฐ์ ผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ ประกอบด้วยปริญญาตรีด้านการตลาด

ปริญญาโทด้านบริหารงานทั่วไป ศึกษาและดูงานบริษัทด้านงานบริการใหญ่ที่สุดจากอังกฤษ

เราบริการทำความสะอาด ดูแลเอาใจใส่แบบมาตรฐานสูงด้วยตนเอง เป็นที่นิยมจากชาวต่างประเทศที่

พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย แนะนำต่อไปให้เพื่อน ญาติ คนที่รู้จัก แบบไม่ต้องเสียหน้าผู้แนะนำเลย

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

ปี พ.ศ.2544 ได้ดำเนินการให้บริการทำความสะอาดทั่วไป 

                 ผู้นำในการทำความสะอาดเชื้อไข้หวัดนกระบาดที่บ้าน สำนักงาน

                 เริ่มบริการทำความสะอาดโคมไฟระย้า ( แชนเดอเลียร์)

ปี พ.ศ.2554 เป็นผู้นำในการทำความสะอาดบ้านที่ถูกน้ำท่วมใหญ่

                 เริ่มบริการกำจัดไรฝุ่นบนที่นอน,งานหลังไฟไหม้

บริการของเรา ประกอบด้วย การทำความสะอาดแบบ Deep Cleaning และฆ่าเชื้อโรคต่างๆ

เป็นวิธีล่าสุดที่สะอาดกว่าการทำความสะอาดทั่วไป

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 55,672